Dizajn enterijera

Naši enterijeri su kombinacija lepog, praktičnog i ekonomičnog. Uređenje unutrašnjeg prostora predstavlja posebno izazovan i osetljiv posao, jer je saradnja sa investitorom i izvođačima, a neretko i sa samim korisnicima,Čitaj dalje

Restauracija

Restauracija predstavlja veoma osetljivu oblast u kojoj je neophodno veliko pređašnje iskustvo, mnogo znanja i strpljenja. Naš tim sačinjen je od konzervatora, koji su sertifikovani kroz brojna usavršavanja, međunarodno suČitaj dalje

Novogradnja

Projektovanje, izvođenje radova i stručni nadzor, procesi su koji se moraju u potpunosti i jednako poznavati, kako bi se dobili najbolji rezultati u arhtekturi i građevinarstvu. Ono što nas izdvajaČitaj dalje

Menadžment

Upravljanje projektima, odnosno njihov menadžment je posao, koji se može poveriti samo iskusnim stručnjacima sa izraženim osećajem za organizaciju i koordinaciju mnogobrojnih faktora, koji utiču na kvalitet, efikasnost, poštovanje rokovaČitaj dalje

Grafički dizajn

Dizajn, priprema za štampu, prelom. Izrada logoa, brošura, publikacija, izložbi.