Dečije igralište u Baturovcu, Aleksinac

Saradnju sa opštinom Aleksinac započeli smo jednim veoma inspirativnim zadatkom. U pitanju je projekat za izgradnju dečijeg igrališta u naselju Baturovac. Na dve slobodne parcele, predviđene planskom dokumentacijom za dalju razradu, sa namenom zelenih površina, bilo je potrebno projektovani dečije igralište ukupne površine oko 300 m2 sa maksimalno 8 sprava za igru dece i pratećim sadržajima.

Ovakvi prostori zahtevaju posebnu pažnju i poštovanje dodatnih propisa, čija primena omogućava bezbednost korisnika – dece, pre svega. Same sprave za igru moraju imati sve potrebne ateste,  a svaka pojedinačno mora bit tako pozicionirana u prostoru da ima propisanu slobodnu površinu oko sebe koja čini tzv.“zonu bezbednosti“, a i zatim adekvatnu podlogu na koji se postavlja u odnosu na maksimalnu moguću visinu pada.

Projektni zadatak je ispunjen, saradnja sa lokalnom samoupravom tokom projektovanja je bila izuzetna, a nadamo se i da će i krajnji korisnici uživati u ovom prostoru i njegovim sadržajima. S nestrpljenjem očekujemo početak radova na izgradnji.

Konzervacija kamenih skulptura, "Slobodište" Kruševac
Dizajn logoa za ŠG "Niš"