Dizajn izložbe „Oživljavanje kamenog sela“, Niš

Za potrebe realizacije projekta „The Revival of the Stone Village“ („Oživljavanje kamenog sela“), koji je finansiran od strane Saveta Evrope, izradili smo komletan dizajn i pripremu za štampu za istoimenu izložbu i katalog.

Izložba je prikazana u Kotoru, Beogradu, Banja Luci i Novom Sadu u toku februara meseca 2020.godine.

Brendiranje manifestacije "Kale fest", Pirot
Nova muzejska zgrada, Niš