Nova muzejska zgrada, Niš

Sa ponosom Vam predstavljamo projekat Nove muzejske zgrade u Nišu, koji su izradili Dejan Rudić Vranić,dig i Danijela Mladenović,dia, kao konkursno rešenje na osnovu javnog poziva.

Lokacija na kojoj je predviđena izgradnja je ugao ulica Jeronimove i Mladih. Predmetna parcela se graniči sa Oficirskim domom (spomenikom kulture od velikog značaja) i objektom u kome je smešteno Konzularno predstavništvo Bugarske, ali i sama sadrži nekoliko objekata, od kojih je jedan takođe proglašen za spomenik kulture (Prva niška biblioteka).

Pored veoma zahtevne lokacije, strogo definisanih urbanističkih parametara i sam program je bio izuzetno kompleksan.

 

 

Renderi: Nenad Petrovic

 

 

 

 

 

Dizajn izložbe "Oživljavanje kamenog sela", Niš
Knjižare Službenog glasnika, Beograd i Pirot