Fizioline – centar za oporavak, Subotica

Za našeg starog klijenta, dizajnirali smo enterijer za novi objekat Fizioline – centar za oporavak u Subotici.

Prostor koji je ranije korišćen kao dečija igraonica, prilagodili smo novoj nameni.

Centar za oporavak Fizioline pruža usluge bržeg oporavka nakon svakodnevnih napornih psiho-fizičkih aktivnosti, pomoću savremenih medicinskih tretmana. U ponudi Centra se nalaze: hiperbarične komore, fizioterapija, masaže, kineziterapija.

Dizajn logoa za ŠG "Niš"
Konzervatorsko-restauratorski radovi na zgradi "Karađorđevog doma", Rača