Konzervatorsko-restauratorski radovi na zgradi „Karađorđevog doma“, Rača

„Karađorđev dom“ u Rači, kod Kragujevca, nastao je kao dom za nezbrinutu decu i siročad nekadašnje Dunavske banovine. Njegova izgradnja finansirana je iz Fonda kraljice Marije, a pomogli su je i građani Rače i okoline. Objekat je građen od 1929. do 1933. godine prema arhitektonskim zamislima i nadzorom više arhitekata, s obzirom na to da su prvobitni nacrti više puta pretrpeli izmene.

Nalazi se na KP 332/1, KO Rača, koja je pozicionirana na uglu ulica kraljice Marije i Karađorđeve.

U osnovi Dom je pravougaon, sa isturenim kulama koje flankiraju sva četiri ugla i pročeljem u istom maniru, čiji rizalit dominira zajedno sa monumentalnim stepeništem i tremom, glavne ulazne partije.

Osim za originalnu namenu, objekat je dugo godina služio i kao obrazovno-školska zgrada, a poslednji stanari bila su raseljena lica sa Kosova i Metohije, nakon čijeg iseljenja je prepušten propadanju.

“Karađorđev dom” i njegova pripadajuća parcela, nalaze se u veoma lošem stanju, mada se zasigurno može reći da je period u kome je nastupila opšta degradacija, nakon iseljavanja poslednjih korisnika, u mnogo većoj meri negativno i gotovo pogubno uticao na sam objekat, od svih pređašnjih godina postojanja.

Projektom Sanacije fasade i krova, zamene stolarije i adaptacijom postojeće gromobranske intalacije, koji smo izradili, a čiji je naručilac lokalna samouprava Oštine Rača, predviđeno je detaljno snimanje postojećeg stanja i razrada projektne dokumentacije, koja će omogućiti prvu fazu obnove predmetne zgrade, ali i unapređenje opšteg stanja njenog neposrednog okruženja. Pored valorizacije postojećeg stanja, analiza i ispitivanja materijala, u završnoj fazi izrade projektne dokumentacije, detaljno je obrađen i predlog programa radova koje je potrebno izvesti radi turističkog aktiviranja objekta.

Objekat je zaštićen zakonom kao kulturno dobro.

Fizioline - centar za oporavak, Subotica
ICBtech-ovo novo sedište (2. sprat), Subotica