Obnova crkvenog kompleksa Đurovača, Trstenik


Na poziv crkvene opštine Bogdanje, koja pripada SPC-Eparhiji Kruševačkoj, izradili smo kompletnu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju hrama na crkvištu Đurovača u opštini Trstenik, kao i za izgradnju konaka i zvonika i uređenje čitavog kompleksa.

Uz standardnu ekipu (Elena Vasić Petrović, Dejan Rudić Vranić, Vladimir Đorđević), imali smo veliku čast da na ovom projektu sarađujemo sa sjajnim timom: vanr.prof.dr Nenadom Šekularcem, sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, građevinskim inženjerom Miodragom Milovanovićem, arhitektom Milkom Krstivojević i inženjerom zaduženim za protivpožarnu zaštitu, Duškom Vulićem iz biroa DND2007.

Pored Eparhije kruševačke i crkvene opštine Bogdanje, veliku zaslugu za pokretanje obnove ovog kompleksa i nadajmo se realizaciju projekta u potpunosti, ima i ktitor gospodin Radović Ljubiša.

Knjižare Službenog glasnika, Beograd i Pirot
Konzervacija kamenih skulptura, "Slobodište" Kruševac