Knjižare Službenog glasnika, Beograd i Pirot

U toku 2020. godine imali smo čast da sarađujemo sa JP „Službeni glasnik“ iz Beograda, koje ima svoje knjižare u celoj Srbiji. Bilo je zaista veliko zadovoljstvo sarađivati sa timom ove firme, koji je bio visoko profesionalan i odgovoran, čak i kada se radi o projektima malih razmera.

Za dva nova objekta uradili smo projekte za postavljanje reklamnih panela. Standardni dizajn natpisa i logoa trebalo je uklopiti u željene dimenzije i što je još važnije, postaviti na najistaknutije mesto, uz obezbeđivanje maksimalne bezbednosti objekata i korisnika.

Nova muzejska zgrada, Niš
Obnova crkvenog kompleksa Đurovača, Trstenik