Osmatračnica, Studenica, Kraljevo

Zaštićeni prostor III kategorije Parka prirode Golija, mesto je na kome smo sa velikom pažnjom i uz posebne uslove, projektovali Osmtaračnicu-vizitorski centar, za Gradsku upravu Kraljeva.

Objekat je zamišljen kao spratni, sa kompletnom drvenom konstrukcijom i završnom obradom takođe od drvenih elemenata. Krovni pokrivač je od šindre. Okolni prostor uređen je u skladu sa potrebama budućih korisnika.

Noseća konstrukcija se sastoji iz montažnih elemenata, koji se međusobno spajaju veznim sredstvima. Pojasni štapovi i dijagonale su od drvene građe ili odgovarajućih elemenata. Objekat osmatračnice je ukupne visine 10,82 m, sa platformom za posetioce na visini od 5,00m i platformom za smeštaj opreme na visini od 8,00m. Sa kote terena dolazi se na prvu platformu dvokrakim stepeništem, sa prve platforme na drugu platformu pristup je omogućen penjalicama.

Osmatračnica se oprema odgovarajućim sistemom gromobranske zaštite, sistemom uzemljenja, video-nadzorom, instalacijama osvetljenja i solarnim panelima.

Projektni tim: Elena Vasić Petrović, dr Nenad Šekularac i saradnici: Dejan Rudić Vranić, Aleksandra Vojinović.

 

Uređenje enterijera Učiteljskog fakulteta, Žuta kuća, Subotica
Dečiji park na Staničnom brdu, Boljevac