Potkrovlje za budućeg arheologa, Niš

U toku 2019.godine imali smo veliko zadovoljstvo da u okviru porodične kuće projektujemo enterijer potkrovlja za jednu divnu mladu damu, koja je za svoj poziv odabrala arheologiju.

U trenutku kada smo otpočeli saradnju, deo potkrovnog prostora već je bio delimično pripremljen za buduću namenu, ali nakon analiza svih zahteva i mogućnosti i iznošenja 3 predloga za njegovo opremanje, zajedno sa investitorom odlučili smo se za dalju razradu najoptimalnijeg predloga.

     

S obzirom na to da potiče iz Niša, pronašli smo inspiraciju u bogatom kulturno-istorijskom nasleđu upravo ovog grada, a pre svega u arheološkom nalazištu Medijana i periodu iz koga potiče ovo kulturno dobro.

Na osnovu usvojenog funkcionalnog rešenja i odabira materijala, palete boja i tehničkih rešenja, pristupili smo razradi detalja.

Realizaciju projekta očekujemo u toku 2020.godine.

Rasveta: Eglo, nameštaj: IKEA i rađen po meri, keramičke pločice: Keramika Kanjiža, paleta boja: JUB, tepisi: Galerija podova.

Glavni projektant: Elena Vasić Petrović, dia, saradnici: Dejan Rudić Vranić, dig, Kristina Đokić, dia, fotografije/3Dmodel: Dejan Rudić Vranić,dig

Motel "Ćuvita", Maslinica, Šolta(Hrvatska)
Brendiranje manifestacije "Kale fest", Pirot