Uređenje i prezentacija lokaliteta Orlovine, Mali Zvornik

Projektom je predviđeno uređenje staza i postavljanje vidikovaca i turističke signalizacije na srednjovekovnom lokalitetu Orlovine, kao i radovi na arheološkim istraživanjima i pripremi dokumentacije za konzervaciju i restauraciju zaštitnih obodnih zidova i drugih građevinskih struktura, a u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo.

Projekat je izrađen u skladu sa projeknim zadatkom, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova.

Projektom je obuhvaćen jedan izdvojeni bedem koji je pozicioniran u samom Malom Zvorniku, kao i jedinstveni prostor koji se uređuje, a koji čine KP 488/1, KP 506, KP 509 i KP 510(ukupne površine 464.397,00 m2 ), KO Mali Zvornik.

Enterijer porodične kuće, Fruška Gora
Revitalizacija zone Pirotehnike, Vojno-tehnički zavod, Kragujevac