Revitalizacija zone Pirotehnike, Vojno-tehnički zavod, Kragujevac

Predstavljamo vam drugonagrađeni rad na međunardnom  URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOM KONKURSU ZA URBANU OBNOVU I REHABILITACIJU PROSTORNE KULTURNO ISTORIJSKE CELINE „KOMPLEKS VOJNO-TEHNIČKI ZAVOD U KRAGUJEVCU“- ZONA II –PIROTEHNIKA.

 

Na engleskom govornom području izraz “green belt”-zeleni pojas, koristi se za delove gradskih sredina koji moraju sadržati zelenilo, a u kojima je istovremeno zabranjena gradnja.

Obuhvat konkursa ima dve dominantne karakteristike: 1 – predstavlja zelenu zonu unutar gradske sredine i 2 – u najvećem delu je zabranjena gradnja, jer se radi o zaštićenom kulturnom dobru.

Imajući u vidu ovo, kao i činjenicu da se radi o industrijskom kompleksu, čiji sinonim u srpskom jesiku predstavlja “fabrički krug”, formirali smo osnovne ideje vodilje i osnovni koncept: ČUVAMO I UNAPREĐUJEMO NASLEĐE, ČUVAMO I UNAPREĐUJEMO ZELENE ZONE, ZATVARAMO KRUG SAMOODRŽIVOSTI, transformišući napušteni “fabrički krug” u moderan multifunkcionalni prostor.

 

 

 

 

Uređenje i prezentacija lokaliteta Orlovine, Mali Zvornik
Uređenje partera u okviru PKIC "Topola sa Oplencem", Topola