Dental SPA centar, Niš

Redizajn enterijera i proširenje kapaciteta zubarske ordinacije Dental SPA centar u Nišu realizovan je u toku 2019 godine. Ovaj posao za nas je bio posebno interesantan jer smo kao dugogodišnji korisnici njihovih usluga imali mogućnost da i sa tog aspekta maksimalno doprinesemo najboljem mogućem rešenju.

Investitor je želeo da pre svega poveća kapacitete radnog prostora, a samim tim nametnula se i potreba za većom i komfornijom čekaonicom. Ostali zahtevi odnosili su se na osmišaljvanje novog vizuelnog identiteta ordinacije, izradu nameštaja i drugih elemenata specijalizovane namene itd. Njihov centralni motiv predstavlja akvarijum sa ribicama i njemu je bila posvećena posebna pažnja. U cilju ostvarivanja ovih zahteva bilo je potrebno reorganizovati sadržaje, napraviti dodatnu vezu između dva odvojena lokala, a ujedno učiniti mogućim da sve funkcioniše kao jedna celina. Sve ovo moralo je biti ostvareno bez prekida rada ordinacije.

S obzirom na to da se ovde radi o relativno malom prostoru, na kome se istovremeno odvijaju mnogobrojne aktivnosti, te da je poštovanje ustaljene rutine ključno za nesmetano svakodnevno funkcionisanje zaposlenih i pacijenata, morali smo da se do detalja upoznamo sa najsitnijim operacijam koje se tu odvijaju.

Funkcionalno rešenje sadrži: dva radna prostora, čekaonicu sa izdvojenim prijemnim pultom, kancelariju i dva sanitarna čvora.

Inspirisani uvek pozitivnom atmosferom predložili smo intezivne i nesvakidašnje boje u delu prijema i čekaonice, sa pojedinim detaljima u istom koloritu u radnom delu. Na našu veliku radost ideja je prihvaćena, pa je kompletan ambijent dobio jednu svežu notu.

Posebno smo ponosni na činjenicu da smo uspeli da specijalizovanim delovima nameštaja doprinesemo boljem i lakšem fukncionisanju zaposlenih, a da pritom nije ugrožena osnovna estetska dimenzija čitavog koncepta.

Bodyline Fitness & Wellness, Subotica
Barcino Tours poslovnica, Leskovac